Teljes publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu
- Dr. Radványi Katalin

Főbb publikációk 2010-2006 között:

1.

Krisztina Bohács, Katalin Radványi
Role of Cognitive Acceleration Programs in the Education of Ethnic Minority/Immigrant Children and in Special Teacher Training
(2016)

2.

Böti A, Erdélyi A, Havasi Á, Hennig B, Kálmán Zs, Lay-Weber D, Lukács Sz, Mede P, Mischo S, Radványi K, Schlünz G, Szaffner Gy, Thümmel I
Barrieren und Förderfaktoren in der (inklusiven) Beschulung von kaum- und nichtsprechenden Schülern aus der Sicht von deutschen und ungarischen Lehrkraften, Erziehern und Schulbegleitern
In: Annette Leonhardt, Katharina Müller, Tilly Truckenbrodt (szerk.)
Die Un-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung: Beiträge zur Interkulturellen und International vergleichenden Heil - und Sonderpädagogik. 613 p. 
Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2015. pp. 153-161.
(ISBN:978-3-7815-1943-5)

3.

Radványi Katalin
A gyógypedagógus tanácsadói szerepe, feladata és lehetőségei. Együttműködés a családokkal
Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete XLIII. Országos Szakmai Konferenciája Mohács, 2015. június 25 (2015)

4.

Radványi Katalin
Az értelmileg akadályozott emberek életminőségét befolyásoló lehetőségek napjainkban
Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete XLIII. Országos Szakmai Konferenciája Mohács, 2015. június 25 (2015)

5.

Radványi Katalin, Sándor Anikó, Horváth Péter László
A gyógypedagógia és a társadalmi kirekesztés új formái.
GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA XLIII:(2) pp. 117-130. (2015)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

6.

Johannes Rojahn, Alec Bernstein, Katalin Radványi, Janos Csorba
Are Challenging Behaviors in Individuals with Severe and Profound Intellectual Disabilities
In: The 47th Annual Gatlinburg Conference. Konferencia helye, ideje: Chicago, Amerikai Egyesült Államok, 2014.03.05-2014.03.07. ismeretlen, p. &.
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

7.

Radványi Katalin
"Értelmi fogyatékosok kihívást jelentõ magatartása és pszichiátriai komorbiditásai"Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa, Budapest (2014)

8.

Radványi Katalin
"A gyógypedagógiai pszichológia szempontjai a korai fejlesztésben" Magyar Pszichológiai Társaság Nevelési Tanácsadás és Szakértés Szekciója kerekasztal
(2014)

9.

Radványi Katalin
"A művészetpedagógiai foglalkoztatás jelentősége az értelmi fogyatékos emberek életében."„Szemléletformálás és network-építés a művészetpedagógia eszközeivel” II. fővárosi szintű szakmai konferencia
(2014)

10.

Rdványi Katalin
Radványi Katalin (szerk.)
"Kisgyermekből felnőtt.": MWSZT 15 éves ünnepi konferencia
(2014)

11.

Csorba János, Radványi Katalin, Barthel Betty, Dinya Elek
Az agresszív magatartás és mérésének problémái eltérő életkorban: Két kérdőív bemutatása
PSYCHIATRIA HUNGARICA 28:(1) pp. 13-29. (2013)
Link(ek): PubMed
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

12.

Dr Radványi Katalin
Etika, vagy erkölcs?: Néhány átgondolásra érdemes szempont az SNI gyermekek fejlesztése során
In: Bertók Rózsa, Barcsi Tamás (szerk.):Etikák, identitások, perspektívák : szemelvények az erkölcselmélet és a kortárs hivatásetikák köréből: Tanulmánykötet. 408 p. 
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2013.11.09-2013.11.10. Pécs:  Ethosz Tudományos Egyesület, 2013. pp. 291-298.
(ISBN:9789638814944)
Befoglaló mű link(ek): OSZK

13.

Dr Radványi Katalin
Legbelső kör: A CSALÁD: Eltérő fejlődésű vagy krónikus beteg gyerek a családban
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 161 p.
(ISBN:978-963-7155-60-4)
Link(ek):  Teljes dokumentum

14.

Radványi Katalin , Regényi Enikő Mária, Csorba János
"Emberhez méltó jobb lakó-és életkörülmények nekik is".: Értelmileg akadályozott emberek életminősége és a kitagolás kérdése
GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 2013:(4) pp. 262-274. (2013)

15.

Radványi Katalin, Erdélyi Andrea
"Nem, vagy alig beszélő személyek inklúziója és participációja Augmentatív és Alternatív Kommunikáció (AAK) segítségével" kutatási beszámoló
(2013)

16.

Illyés Sándor, Radványi Katalin, Csorba János
Az értelmi fogyatékosság prevalenciája 40 és 60 év közötti korcsoportban Magyarországon
GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 40.:(1.) pp. 48-63. (2012)

17.

Radványi Katalin (szerk.)
A diagnosztika aktuális kérdései
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2010.09.25
Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 2012. 
(ISBN:978-963-87915-5-9)
Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

18.

Radványi Katalin, Fazekasné Fenyvesi Margit, Radicsné Szerencsés Teréz
A pedagógiai diagnosztika lehetőségei enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek együttnevelésében
GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 40:(3) pp. 214-225. (2012)

19.

Radványi Katalin
Értelmileg Akadályozottak Pedagógiai Szakosztálya
GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 40:(4-5) pp. 361-362. (2012)
Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

20.

Radványi Katalin
Új kutatási módszerek és eredmények a gyógypedagógiai pszichológia területén
szimpozium vezetés (2012)

21.

Radványi Katalin
"Magatartásdimenziók felmérése értelmileg akadályozott gondozottak regionális mintáján" MPT Nagygyűlés (2012)

22.

Radványi Katalin
"A diagnosztika aktuális kérdései" MPT kiadvány konferencia bemutatója
könyv bemutató (2012)

23.

Csorba J, Radvanyi K, Regenyi E, Dinya E
A study of behaviour profiles among intellectually disabled people in residential care in Hungary.
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES 32:(5) pp. 1757-1763. (2011)
Link(ek): DOIPubMedWoSScopus

24.

RADVÁNYI K , CSORBA J, REGÉNYI E, MEDE P
Értelmileg akadályozott intézeti gondozottak életminőségének és magatartásának vizsgálata,(2011)

25.

Radványi Katalin
Középiskolai integráció - Értelmi akadályozottság
In: Papp Gabriella (szerk.)
Középiskolás fokon?: Sajátos nevelési igényű fiatalok együttnevelése a középiskolákban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó; ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2011. pp. 53-79.
(ISBN:978-963-312-052-1)
Befoglaló mű link(ek): OSZK

26.

Radványi Katalin
A kompetencia alapú fejlesztés értelmezése a kognitív képességek jelentős elmaradása esetén
GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 39.:(1.) pp. 1-21. (2011)

27.

Radványi Katalin
Dr Maria Bruckmüller születésnapjára
GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 39.:(2.) pp. 177-180. (2011)

28.

Radványi Katalin
"SNI gyermekek oktatásának jelenlegi helyzete, tervek és problémák"„PÁRBESZÉD 2011 – FOGYATÉKKAL ÉLŐK ÉLETMINŐSÉGE – MÚLT- JELEN - JÖVŐ” konferencia PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KARA, az MTA PAB EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG valamint A KORAI FEJLESZTÉSÉRT NAPSUGÁR ALAPÍTVÁNY
(2011)

29.

Csorba J, Radványi K, Regényi E
Magatartásprofil és pszichiátriai tünetdimenziók vizsgálata értelmi akadályozottsággal gondozott intézeti betegeken.
PSYCHIATRIA HUNGARICA 25:(3) pp. 221-232. (2010)
Link(ek): PubMedScopus

30.

CSORBA J, RADVÁNYI K, REGÉNYI E
Értelmileg akadályozott emberek életminőségének komplex vizsgálata: Tolna projekt. (2010)

31.

Radványi Katalin, Erdélyi A
Historische Entwicklung sonderpädagogischer Professionalität in Ungarn
In: Sieglind Ellger-Rüttgardt, Grit Wachtel (szerk.)
Pädagogische Professionalität und Behinderung: Herausforderungen aus historischer, nationaler und internationaler Perspektive. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 2010. pp. 39-54.
(ISBN:978-3-17-021295-4)

32.

Radványi Katalin, Mede Perla, Regényi Enikő Mária
Az értelmileg akadályozott iskoláskorú gyermekeket ellátó intézmények helyzete - kérdőíves felmérés eredményei
GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 38.:(1.) pp. 14-23. (2010)

33.

Radványi Katalin
Érzékelés, észlelés, integráció - Kükelhaus élménykertje
GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 38.:(2.) pp. 145-154. (2010)

34.

Radványi Katalin (szerk.)
Máské(p)p?: Intellektuális fogyatékossággal élő emberek gyógypedagógusainak tankönyve
Budapest: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, 2010. 208 p.
(ISBN:978-963-7155-50-5)

35.

Radványi Katalin, Mede Perla
Vissza a gyökerekhez - Montessori pedagógia alkalmazása értelmi akadályozottság esetén
In: Pusztafalvi H, Vass L (szerk.)
Párbeszéd 2009 - Minden gyermek különleges: Dialog 2009 - Jedes Kind ist Andres. 176 p. 
Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2009.06.05-2009.06.06. Pécs: Korai fejlesztésért - Napsugár Alapítvány, 2010. pp. 52-69.
(ISBN:978-963-06-9391-2)

36.

Radványi Katalin
"A diagnosztika aktuális kérdései" MPT konferencia
konferencia szervezése, levezetése (2010)

37.

Radványi Katalin
Tranzakciós és ökológiai szemléletű hatásrendszerek a környezetben fogyatékos gyermek születése esetén MPT Nagygyűlés Pécs
(2010)

38.

Radványi Katalin
"Értelmileg akadályozott emberek életminősége, az életminőség biztosításának lehetőségei a kastélyotthonokban" regionális szakmai konferencia
(2010)

39.

Radványi Katalin
"AZ INTELLEKTUÁLIS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ GYERMEKEK ÉS FIATALOK ELLÁTÁSÁNAK MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE" 60 éves Jubileumi konferencia
(2010)

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.
Drupal alapú webhely